2008-06-25

Bro Västerås.


Idag hetvattentvättar Ola en bro åt NCC som skall impregneras efter att den blivit reparerad.

2008-06-24

Etablering.


Nu lastar vi av utrustningen på en pråm där TMA Dyk ska göra undervattensblästring av pelare på en pir.

Avetablering Historiska museet.


Idag fick vi hjälp av Tommie för att ta hem alla grejor från vårt uppdrag åt Mälarputs. Jättekranen i bakgrunden behövdes för att lyfta grejorna över taket.

2008-06-16

Klotter. ÖREBRO


Faktiskt tycker vi det är tråkigt att behöva utföra dessa onödiga uppdrag. Men ändå tillfredstälande när resultatet blir så bra.

2008-06-11

Bylund, VÄSTERÅS.


Ännu en husgrund har blivit av med sin tjära.

2008-06-10

Binab E18. ÖREBRO.


Ola blästrar rent körbanan på en annan bro efter samma sträcka som sen ska få sitt tätskikt pålagt av Binab.

Oden E18


Gurra blästrar en "snedbening" som ska bli fin tills motorvägen öppnar. Vi har blästrat alla motgjutningsytor åt ODEN på alla broarna vid motorvägsbygget E18 Örebro - Karlskoga.