2010-02-10

Tyvärr...

..så är det inte riktigt säsong för utomhusblästring just nu. Men faktiskt har vi blästrat några husgrunder åt några av våra trogna och seriösa dräneringsentreprenörer.