2010-05-21

Stortorget Örebro

Febril verksamhet råder inför uppsnyggningen.

2010-05-13

Jobb på hög höjd.

Nu är en av de gamla lyktstolparna på Järntorget i Örebro blästrad och grundmålad. Fin utsikt från den här arbetsplatsen.

2010-05-12

Stortorget Örebro

En rejäl upprustning av torget pågår. Vi har ombetts att blästra lyktstolparna där innan ommålning.

2010-05-05

Så var den klar!

Nu är det bara att vänta några dagar och kontrollera att skrovet är riktigt torrt. Sedan skall denna kund påbörja sin epoxibehandling. Ingen plastpest här inte! Notera den begränsade sandmängden på marken.

Halva klar.

Vi har jobbat med solen i ryggen som på förmiddagen kom från sjösidan. Nu är det lunchdags och sedan för vi fint ljus på babordsidan.

Båt på Bullandö.

Här står en fin segelbåt och väntar på att få sin fläckiga bottenfärg borttagen. Föredömligt uppställd med en pressenning under kölen. Vattenlinjen tejpad och alla hål pluggade.

2010-05-03

Mera husgrunder.

Idag blästrar vi grunder åt bla MMT i Västerås o PEAB i Uppsala.