2010-08-31

Stockholms Stadshus.


Gurra avlägsnar gammal puts under valven på Stockholms Stadshus åt TA Mur & Puts.

Färgstänk


Ibland handlar blästring bara om att avlägsna färgstänk på betongplattor.
Den här gången efter en fasadrenovering...

2010-08-23

Söderköping


Westerbergs fastigheter skall renovera sista etappen på sin gatufasad mot torget men först skall vi blästra bort all plastfärg. Ett riktigt intrång i den här lugna idyllen.

2010-08-19

Vimmerby


Detta är inga stora garage utan två av sju stycken virkestorkar som vi blästrar skador på innan B & B Betongbearbetning AB tar sig an dem.

2010-08-17

Karlstad


På Våxnäsområdet i Karlstad blästrar vi här bort gammal färg på den sista gaveln åt Mur Bruket AB innan de skall lägga på ny puts och fräscha upp området.